" กรมชลประทาน
เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "


     

 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30