" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  >   
1-1.jpg

Photo Gallery Script v1.3
 

กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 8.30 น.
 
นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
พร้อมด้วยนายอัธยา อรรณพเพ็ชร วศ.คบ.แม่แตง ฝ่ายส่งน้ำฯ 1-4 และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสา พัฒนาคลองแม่ข่า ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ณ บริเวณหน้าวัดแม่สา

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30