" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.jpg

Photo Gallery Script v1.3
 

พิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

26 กรกฏาคม 2561

นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
เป็นประธานในพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ
และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ข้าราชการ และคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ณ อาคารสวัสดิการโครงการ

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30