" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  >   
1-1.jpg

Photo Gallery Script v1.3
 

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราขินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น.

นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อม ข้าราชการ และคณะทำงานโครงการ
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราขินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 อย่างพร้อมเพียงกัน

ณ ที่ทำการหัวงานโครงการฯ แม่แตง

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30