" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.JPG

Photo Gallery Script v1.3
 

ประชุมการวางแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63

27 พฤศจิกายน 2562

นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
เป็นประธานในการประชุม การวางแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63
โดยมี หน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 1 , 2 , 3 และ 4
รวมทั้ง หัวหน้าโซน 1 ถึง 15 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30