" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.JPG

Photo Gallery Script v1.3
 

ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำพืชฤดูฝน 2562 พร้อม เตรียมพร้อมวางแผนพืชฤดูแล้ง 2562/63

27 กันยายน 2562

นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
เป็นประธานในการประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำพืชฤดูฝน 2562 พร้อมสถานการณ์น้ำปัจจุบันที่มีระดับที่ลดลงต่อเนื่อง
และเตรียมความพร้อมวางแผนพืชฤดูแล้ง 2562/63 ก่อนมีการจัดประชุมพืชฤดูแล้ง 2562/63
โดยมี ประปา กลุ่มผู้ใช้น้ำแม่แตง หัวหน้าโซน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ณ ที่ทำการสมาคมผู้ใช้น้ำแม่แตง ตำบลสันโป่ง

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30