" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.JPG

Photo Gallery Script v1.3
 

งานการสถาปนกรมชลประทาน ครบรอบ 117 ปี

13 มิถุนายน 2562

นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ประธานในพิธี)
ในงานการสถาปนกรมชลประทาน ครบรอบ 117 ปี
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมพิธีดั้งกล่าว

ณ อาคารสวัสดิการโครงการ

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30