" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.JPG

Photo Gallery Script v1.3
 

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

7 พฤษภาคม 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ต้นหางนกยูง จำนวน 100 ต้น

ณ พื้นที่หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30