" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.JPG

Photo Gallery Script v1.3
 

ประชุมพืชฤดูฝนปี 2563 ครั้งที่ 1

25 พฤษภาคม 2561

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จัดประชุมวางแผนการจัดสรรน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2563 ครั้งที่ 1
โดยมีนายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษา1 - 4 หัวหน้าโซน1-15 ประปา
และ กลุ่มบริหารการใช้น้ำ 1-15 (ตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ) ร่วมฟังประชุมและสรุปการแบ่งน้ำรอบเวร
จากการวางแผนร่วมกันทุกภาคส่วน มติที่ประชุมให้ใช้รอบเวรแบบเดิม ในระบบ 4-4-6-5 ดังนี้
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 จำนวน 4 วัน
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 จำนวน 4 วัน
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 จำนวน 6 วัน
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4 จำนวน 5 วัน
ทั้งนี้จะเริ่มส่งน้ำรอบเวรวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ณ ห้องสวัสดิการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ณ อาคารสวัสดิการโครงการ

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30