" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.JPG

Photo Gallery Script v1.3
 

นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ ฯ

29 พฤษภาคม 2563

นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ แม่แตง
ต้อนรับนายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และนายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมคณะ
ร่วมติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 โดยมีกำหนดการดังนี้
9.00 น. - 12.00 น. ฟังบรรยายสรุปโครงการฯ แม่แตง
13.00 น. - 16.00 น. ติดตามงานภาคสนาม

ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30