" กรมชลประทาน
เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "


     

ภาพกิจกรรม

 


 

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานโครงการแก้มลิง...
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมประจำเดือน พ.ย.59 ครั้งที่2/60
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมคณะกรรมการ
จัดการชลประทาน (JMC)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี

 

 

พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

ประชุมประจำเดือน ต.ค.59 ครั้งที่1/60
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ผคบ.แม่แตง เข้าร่วมพิธีถวายอาลัย
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร
สำนักงานชลประทานที่ 1

ผคบ.แม่แตง ตรวจชี้แนวเขตขออนุญาติ
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
ณ บริเวณรับผิดชอบ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 

 

ผคบ.แม่แตง ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำ เกษตรแปลงใหญ่...
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
ณ โซน9 คลองซอย 22
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ประชุมเพื่อหาแนวทางการสร้าง
ถนนเลียบคันคลองชลประทาน
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟซัมมิท
กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่

ประชุมจัดทำแผนงานปรับปรุง...
วันที่ 12 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ปี 59
วันที่ 14 กันยายน 2559
ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท

ผู้ตรวจราชการกรมชลประทานเขต 15
ตรวจความเรียบร้อย ปีงบประมาณ 59
วันที่ 8 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ณ บริเวณพื้นที่โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

 

ประชุมประจำเดือน ส.ค. 59
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

การประชุมปฐมนิเทศ
โครงการศึกษาความเหมาะสม
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์

ประชุมประจำเดือน ก.ค. 59
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

 

วันสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบ 114 ปี
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ณ อาคารสวัสดิ์การโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุม สวัสดิการ ปี 59
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ณ อาคารสวัสดิการโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมประจำเดือน มิ.ย. 59
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

 

ประชุม เตรียมความพร้อมสำหรับ
การปลูกพืชฤดูฝน 59
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนไม้ผลฯ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ณ ฝ่ายส่งและน้ำบำรุงรักษาที่ 2

ประชุมประจำเดือน พ.ค. 59
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

นิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรฯ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

ประเพณีรดน้ำดำหัว ผคบ.แม่แตง
วันที่ 22 เมษายน 2559
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมประจำเดือน มี.ค. 59
วันที่ 15 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

 

 

ทำบุญถวายพระพุทธรูปพระเจ้าจักรพรรดิ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วัดมะองค์นก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง

ประชุมประจำเดือน ก.พ. 59
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมประจำเดือน ธ.ค. 58
วันที่ 23 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-471396 , 053-470821 โทรสาร 053-470820