" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

 

 

 

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

 

 

นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ ฯ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ณ อาคารสวัสดิการโครงการฯ แม่แตง

ประชุมพืชฤดูฝนปี 2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ณ อาคารสวัสดิการโครงการฯ แม่แตง

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563
วันที่ 28 เมษายน 2563
ณ อาคารสวัสดิการโครงการฯ แม่แตง

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ณ อาคารสวัสดิการโครงการฯ แม่แตง

มาตรการเพื่อป้องกันและ
ความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
วันที่ 30 มีนาคม 2563
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563
วันที่ 18 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 6 มีนาคม 2563
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

โครงการฯ แม่แตง ต้อนรับ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ (คนใหม่)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ร้านอาหารบ้านสวนชมจันทร์

 

 

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมการทำบัญชีสินทรัพย์โครงการ ฯ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563
วันที่ 21 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

 

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-471396 , 053-470821 โทรสาร 053-470820